A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Китайгородська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Звіт

 

Звіт

сільського  голови Китайгородської  сільської  ради про  проведену роботу

 за  період з листопада 2015 року  по січень  2017 року.

                                 Шановні депутати  та  запрошені!

    Згідно  вимог  закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні» на  Ваш  розгляд виношу  звіт сільського  голови за  перший  рік  діяльності сільської об’єднаної територіальної  громади  нового  скликання.

    Найголовніший  об’єкт діяльності будь - якої влади є людина з усіма її  суспільними проблемами. Саме цій стратегічній  меті підпорядкована  робота сільської ради і моя, зокрема, як голови. Цього  вимагає і конституційний принцип, в якому   підкреслено,  що  єдиним  джерелом  влади є народ. Тож і  основою  наших дій була  і  залишається  місцева  самоврядність. Без цього  неможлива ефективна регіональна  політика, а  відповідно і  розвиток населених  пунктів територіальної  громади, інтереси яких представляє сільська  рада.

    Як і у попередні роки, робота  сільської  ради проходила у час  насичений складними суспільно-політичними подіями  в  країні, непростою  соціально-економічною  ситуацією викликаною фінансово-економічною кризою, антитерористичною операцією  на сході  України, де  з  нашої  територіальної  громади  приймали участь -55  воїнів, які отримали статус  учасника  бойових  дій, та  учасника АТО. Як  орган  місцевого  самоврядування ми  не  відступали від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності поєднання місцевих і державних інтересів.

      Сільська рада розпочала  свою  представницьку  роботу в листопаді 2015 року після  оголошення результатів по виборах депутатів Китайгородської сільської ради 1-го  скликання 25 жовтня 2015 року головою Китайгородської сільської виборчої комісії на першій організаційній  сесії  від 18 листопада 2015 року.

    Протягом короткого терміну після  прийняття законів  України  Верховною радою  «Про  децентралізацію  влади»,  Закон України «Про  співробітництво  територіальних громад», Закон України «Про  засади державної  регіональної політики», Закон  України  «Про добровільне об’єднання  територіальних громад»  сільським радам Калачковецької, Китайгородської, Дерев’янської, Колодіївської вдалося  розробити та  прийняти цілу низку  рішень, що сприяли об’єднатися  в  Китайгородську сільську об’єднану територіальну громаду.  Це результат  цілеспрямованої роботи депутатських корпусів  Калачковецької, Китайгородської, Дерев’янської, Колодіївської сільських рад, їх постійних  комісій, виконавчих   комітетів, громадян  населених пунктів, які  об’єдналися  в  Китайгородську  сільську  об’єднану територіальну  громаду.

    Вся  наша  діяльність будувалась планово. Головною  формою  роботи  була сесійна діяльність. Пленарні  засідання відбувалися у визначений  термін та  позачергово, що  сприяло  приймати  відповідні  рішення   в  короткі  терміни викликані  необхідністю оперативного  розгляду  питань, які  потребують  вирішення виключно  на  пленарних  засіданнях, протягом  2016 року. Проведено з урахуванням сьогоднішньої, двадцять дві   сесії  сільської  ради (перша  організаційна сесія відбулася у двох пленарних  засіданнях  18 листопада  та  першого грудня 2015 року). До порядку денного питання як  правило, виносились  заздалегідь,  але  деколи  мало  місце недостатнє  обґрунтування, необхідності  розгляду того  чи  іншого  питання, відсутність  розрахунків, пояснювальних  записок і т.д., що  зволікало  їх  попередній  розгляд і опрацювання, впливало на  своєчасне доведення  матеріалів до  депутатів.                                                                                                                                                                                                                                 На  пленарних засіданнях  першої  сесії розглянуто  питання, організаційного  характеру. А саме,  обрано  голову  Китайгородської сільської ради СОТГ, секретаря с/ради, виконавчий комітет,  постійні  комісії, обрано  голів  постійних  комісій. Створено відділ  освіти, культури  спорту і  туризму  при  Китайгородській  сільській  раді. Загальна  кількість  рішень прийнятих  радою, дозволяють  практично реалізовувати  повноваження  сільської  ради, як  представницького  органу. У центрі  уваги  знаходились і  знаходяться  питання  покращення рівня  життя  людей громади, поліпшення  фінансового  стану,  економічної  та  соціальної  політики  в територіальній громаді.

    У  своїй діяльності  сільська  рада, депутати намагаються  впливати  на стан соціально – економічного  розвитку громади  властивими, притаманними для  представницького  органу формами  і методами роботи  на протязі  звітного  періоду. Затверджено Статут Китайгородської  ОТГ, регламент  роботи  Китайгородської сільської ради. Працівниками  Китайгородської  сільської  ради розроблені  та затверджені сесією  Китайгородської  територіальною громадою стратегічний  план розвитку Китайгородської СОТГ  на  період  від 2016 -2020  роки,   план  соціально-економічного   розвитку  ОТГ  на  2016 рік, програма  соціально-економічного  розвитку  Китайгородської  СОТГ. Під  вищевказані програми  були  розроблені робочі проекти , проектно - кошторисні  документації,  які  подавались  на  узгодження  в Хмельницький  офіс  реформ, Хмельницьку  ОДА, Міністерство регіонального  розвитку України де  були  погоджені  та  отримали  позитивні  висновки   і реалізовані  в  2016 році. Виражаючи та захищаючи  інтереси виборців, сільська  рада за звітній період розглянула понад 336 звернень  громадян.   В  умовах  економічних негараздів, виборці  як  завжди,  розраховують  на  конкретні  дії місцевих органів  влади   по  покращенню  життя населення, налагодження  виробництва,                                                                                                                                   дотримання чинного законодавства України – це  підтверджує  і  аналіз  звернень, найбільша  їх питома  вага знаходиться у  оформленні  на  житлові  субсидії, приватизація  земельних ділянок  та     депутатські звернення  депутата Коритнік Є.В. і інші.

      Загальна  кількість  населення  Китайгородської  сільської  ради СОТГ станом  на  01.01.2017 року становить – 4447 осіб;

З них – 2138  за  статтю чоловіки, 2309–особи   за статтю  жінки.

 100 %  населення  проживає у    сільських  населених  пунктах  Китайгородської  СОТГ і є  сільським.  

    За  статевою  ознакою населення Громади  поділяється  наступним  чином -   52 % - жіноче населення, 48% - чоловіче, така ж  ситуація  з  працездатним  населенням.                      

     На  сьогоднішній  день  за  віковою структурою населення поділяється наступним  чином -    55,9 % населення  віком  від  18 до 59 років,   12,5 % - віком від 0 до 17 років,   31,6    % - віком від  60 і  більше  років. Демографічна  ситуація  за 2016  рік  склалась  наступним  чином                            

   Демографічна  ситуація, яка  склалась  в 2016 році  свідчить про   зменшення  населення, що  підтверджується  смертністю  громадян   всього  померло по СОТГ  за 2016 рік – 84 громадянина, народилось – 17 дітей.    Більшість  факторів, які  впливають  на  демографічну  ситуацію  в селах  СОТГ формуються  на загальнодержавному  рівні і залежить від  фінансово-економічного  стану та  добробуту  населення, відсутності робочих місць та  соціального забезпечення  молодих  сімей з боку Держави.. Подолання  фінансової  кризи,  безробіття, антитерористичної операції  на  сході України поліпшення соціально - економічного  стану населення  в  свою  чергу  приведе до  досягнення  сталого  демографічного  розвитку в  майбутньому, нормалізації  і відтворення населення, є  складним  і тривалим процесом.    Шановні  громадяни  коротко  хочу зупинитись   на виконанні програми  соціально-економічного  розвитку територіальної  громади за  2016 рік. Пріоритетними   цілями   та  завданнями програми діяльності Китайгородської сільської об’єднаної  територіальної громади  в  2016 році  ставились насамперед  дотримання  Законів  України. Про  державне прогнозування та  розроблення  програм економічного і  соціального  розвитку України»,  «Про  місцеве самоврядування  в Україні», Державної  стратегії регіонального  розвитку  на період до 2020 року,  затвердженої  постановою Кабінету  міністрів України  № 385 від 06.08.2014 року.

    У програмі визначено цілі та  завдання соціально –економічної  та  культурної  діяльності сільської  ради на 2016 рік, спрямовані  на розвиток  населених пунктів Китайгородської СОТГ – роботи  з  благоустрою, виконання  будівельних  та  ремонтних робіт на  об’єктах  комунальної  та  інших  форм  власності, поповнення дохідної  частини  бюджету, з  метою  формування якісного  та  безпечного середовища  життєдіяльності  населення СОТГ.

     Заходи  програми  фінансувались   за  рахунок  коштів  бюджету  Китайгородської  сільської  ради, субвенцій  з  державного бюджету на розвиток інфраструктури,, обласного бюджету, позабюджетних коштів підприємств  та інвесторів.

   У процесі  реалізації  Програми в  2016 році – Програма    уточнювалась   і  доповнювалась  на  пленарних засіданнях   сесій  сільської  ради  за поданням  сільського  голови та відповідних постійних депутатських  комісій.

           На  сьогодні  немає в  сільській  раді заборгованості по  виплаті  заробітної  плати.

Турбуючись  про  людей,  ставлячи  пріоритетним  завданням соціального  і гуманітарного  характеру,  стає зрозуміло що  їх  вирішення неможливе  без  зростання  фінансового  стану сільської  ради, посилення  ринкових  умов, ефективного  використання  природного і  виробничого потенціалів.  Вплив  економічної  кризи на  фінансові  показники  відчувався   весь минулий  рік, але  з перших  днів  2016 року і до завершення поточного 2016 року   він був стабільний  та  збалансований. Про  це  свідчать  показники  виконання  дохідної  частини  бюджету  за  2016 рік, а  саме одержано  доходи в  сумі -17659,2 т.грн., при  уточнених  показниках  на  2016 рік  -17032,7 т. грн.., або  додатково  одержано -626,5 т. грн.. Доходи  загального  фонду  виконано на 103,1 %, доходи  спеціального  фонду виконано  на -104%,  що сприяло  виконати  прийняті соціально-економічні  програми в  2016 році, а  саме:

РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ

Ремонт доріг

     Протяжність  автодоріг в межах Китайгородської сільської ради ОТГ обласного  значення  -  48   км;

Стан  доріг станом  на 01.01.2017 року  -   75   % потребують  капітального  ремонту.

     В  2016 році  розроблені  проекти,  проектно-кошторисні документації  та  реалізовані   кошти  по  капітальних та поточних  ремонтах частини доріг, а саме:

1. Капітальний ремонт  вул. Центральна с. Демшин – відновлено асфальтне покриття протяжністю 400 метрів, шириною 5 метрів, на загальну суму 528,1 тис.грн, (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 2,9 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами - 8,0 тис.грн.)

2. Капітальний ремонт вулиці Садова с.Субіч - відновлено щебеневе покриття протяжністю 270 метрів, шириною 4,5 метрів, на загальну суму 128,2 тис.грн (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 1,2 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами -1,9 тис.грн.)

3. Капітальний ремонт вул. Центральна с. Китайгород -  відновлено асфальтне покриття покриття протяжністю 210 метрів, шириною 6 метрів на загальну суму 298,8 тис. грн, (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 1,4 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами - 4,5 тис.грн.)

4. Капітальний ремонт вул.. Центральна с. Колодіївка  -  відновлено асфальтне покриття покриття протяжністю 585 метрів, шириною 6 метрів,  на загальну суму 897,2 тис.грн (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 3,8 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами -13,7 тис.грн.)

5. Поточний ремонт дороги в с.Субіч – на суму 15  тис.грн за рахунок місцевого бюджету.

6. Поточний ремонт дороги в с.Демшин -17,7  тис.грн за рахунок місцевого бюджету.

6. Направлено субвенцію в районний бюджет для проведення поточного ремонту автомобільних доріг в сумі 30 тис.грн. За ці кошти проведено поточний ремонт дороги до с.Китайгород.

Освітлення вулиць

      1. Відновлено вуличне освітлення в с.с. Рогізна, Калачківці, Субіч, Демшин, Колодіївка, Китайгород, Ленівка, Вихватнівці, Дерев′яни,в т.ч. придбано матеріалів на суму  149,8 тис.грн, а саме:

- Світильник вуличний-140шт.                                                -56,7тис.грн.

- Лампа vito-189шт.                                                               -31,1тис.грн.

- Лічильник «Меркурій»-4шт.                                                  -4,2тис.грн.

- Контактор-4шт                                                                     -1,2тис.грн.

- Затискач анкерний                                                              - 2,6тис.грн.

- СИП-4т 1х16 8000м                                                             -46,4тис.грн.

- Бокс монтажний навісний-3шт                                             -0,9тис.грн.

- Таймер АСКО електронний-10шт.                                        -4,6тис.грн.

      - Бокс монтажний 4шт.                                                               -1,2тис.грн.

     -  Фотоелемент 4шт.                                                                     -0,5тис.грн.

      - Автовимикач                                                                              

      2. Проведення монтажних робіт 10,0 тис.грн., а саме:

- приєднання ліхтарів 17шт.                                                        - 8,4тис.грн.

- послуги по параметризації                                                        - 1,6тис.грн.

      3. Оплата вуличного освітлення за 2016 рік склала 52,9 тис.грн.

КУЛЬТУРА

  По  культурі  на  2016  рік планувалось  та  в процесі  реалізації програми  виконано  наступне, а  саме:

 1. Капітальний ремонт стелі сільського клубу по вулиці Шевченка в с.Калачківці, на загальну суму 135,8 тис.грн, (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 1,5 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами - 1,9 тис.грн.)
 2. Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Центральна, 3 с.Вихватнівці на суму 854,4 тис.грн, (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 7,5 грн, технічний нагляд за будівельними роботами -10,4 тис.грн.)
 3. Реконструкція частини Деревʼянської ЗОШ I-III ступенів  під сільський клуб по вул.Шкільній в с. Деревʼяне на суму 560,3 тис.грн, (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 24,7 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами - 7,7 тис.грн., авторський нагляд - 1,0 тис.грн.) Закуплено меблі, обладнано кабінет завідуючого клубом.
 4. Придбано матеріалів на поточний ремонт клубів та пам’ятників ОТГ на суму 40,8 тис грн., а саме:
 • будівельні матеріали (фарба, лак, оліфа, розчинник фарб, вапно, цвяхи, цемент, відра, віники, щітки малярні) –36,0 тис. грн.;
 • шифер – 4,8 тис. грн.
 1. Проведено  поточний  ремонт  клубу  с.  Китайгород  (заміна дверей та вікон на пластикові) на  суму  23,6 тис.грн.
 2. Проведено поточний ремонт частини даху  в  сільському  клубі  села  Калачківці  на  суму 19  тис.грн.
 3. Придбано звукопідсилювальну апаратуру в клуби сіл Колодіївка, Китайгород, Деревʼяне на суму 30 тис грн.

ОСВІТА

ЗОШ

 1. Придбання  шкільного  автобуса  в  Китайгородський  НВК в розмірі 1 550,0 тис. грн (70% за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету в сумі 1 050,0 тис.грн., 30% за рахунок власних доходів в сумі 500 тис.грн.)
 2. Реконструкція твердопаливної опалювальної Колодіївської ЗОШ I-III ступенів по вул. Дністровська, 25 в селі Колодіївка на суму 868,4 тис.грн, (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 35,6 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами – 14,6 тис.грн, авторський нагляд -3,1 тис.грн.)
 3. Капітальний ремонт даху Рогізнянської ЗОШ I-III ступенів по вул.Центральній в с.Рогізна на суму 527,6 тис.грн, (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету виготовлення ПКД – 4,6 тис.грн. технічний нагляд за будівельними роботами – 7,6 тис.грн.)
 4. Замінено  вікна на металопластикові  в  загальноосвітніх  закладах. Всього виконано робіт на суму 618,3 тис.грн, технічний нагляд за будівельними роботами – 9,3 тис.грн.а саме:

- в  с. Дерев’яне -  37  штук (повністю II поверх)  на  суму 197,1 тис.грн.,

- в  с.Колодіївка  -  30   штук на суму –151,9 тис.грн.,

- в с. Рогізна (повністю) - 19  штук на  суму  114,1 тис.грн.,

- в с.Китайгород  -  31 штук (повністю II поверх) на  суму  174,8 тис.грн.

 1. Закуплено  підручники  для  загально-освітніх  навчальних закладів відділу освіти   Китайгородської  ОТГ на  суму 8982,76 тис.грн.
 2. Витрачено  продуктів  на  харчування   дітей  в  ЗОШ  на  суму 147,05 тис. грн..
 3. Придбано підручники для поповнення бібліотечного фонду на  суму 10 ,4 тис. грн.
 4. Використано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на  суму - 324,8 тис. грн.
 5. Придбано матеріалів для ЗОШ на суму 146,2 тис.грн., а саме:
 • запчастини до транспортних засобів  – 11,5 тис. грн.;
 • паливно-мастильні матеріали-112,7тис.грн.
 • антифриз  до ТЗ – 1,2 тис. грн.;
 • рушти до пічн. опалення – 0,3 тис. грн.;
 • змішувачі для кухні, крани КЗШ – 2,6 тис. грн.;
 • блок тен 14кВт – 1,5 тис. грн.;
 • реле, контактор,автовимикач, лампи – 1,9 тис. грн.;
 • лампи денного світла, стартери – 0,7 тис. грн.;
 • посуд (каструлі) – 0,5 тис. грн.;
 • фарба, цемент, шпаклівка, щітки – 0,8 тис. грн.
 • печатки та штампи – 6,7 тис. грн.;
 • бланки атестатів, свідоцтв, класних журналів – 4,2 тис. грн.
 1. Проведено оплату за послуги для ЗОШ на суму 17,3 тис.грн., а саме:
 • телекомунікаційні послуги  – 5,9 тис. грн.;
 • страхування транспортних засобів – 3,6 тис. грн.;
 • послуги ремонту електродвигуна котла - 2,3 тис. грн.;
 • перезарядки вогнегасників – 0,8 тис. грн.;
 • перевірка тех. стану ТЗ, шиномонтажні роботи – 0,9 тис. грн.;
 • тех. обслуговування димових пристроїв та вентиляції опал.печ. та твердопаливних котлів -2,2 тис. грн.;
 • розміщення на вебвузлі інформації щодо документів про освіти учнів шкіл- 1,5 тис. грн.

ДНЗ

 1. Витрачено продуктів на  харчування в ДНЗ на  суму  144,99 тис. грн.
 2. Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів на  суму 5  тис. грн.
 3. Використано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на  суму 80,4  тис.грн.
 4. Придбано господарських товарів на суму  66,3тис.грн., а саме:
 • олівці, ручки, пластилін, кольоровий папір, альбоми, зошити  – 1,8 тис. грн. (Дерев’янський ДНЗ);
 • печатки– 0,5 тис. грн. (всі ДНЗ);
 • миючі засоби та господарські товари – 2,1 тис. грн.(всі ДНЗ);
 • будівельні матеріали для поточного ремонту -10,3 тис. грн. (всі ДНЗ);
 • килимове покриття -1,9 тис. грн. (Китайгородський ДНЗ);
 • столики, стільці дитячі – 11,5 тис. грн. (Колодіївський ДНЗ);
 • стільці, столи – 4,7 тис. грн.;
 • умивальник з кріпленням – 0,7 тис. грн.;
 • замки навісні, замки врізні – 0,8 тис. грн.;
 • пилосос – 1,9 тис. грн. (Дерев’янський ДНЗ);
 • насос «Водолій» - 4,0 тис. грн.;
 • подушки, ковдри, посуд, праска – 10,7 тис. грн. (Калачковецький ДНЗ, Вихватнівецький ДНЗ);
 • покривала дитячі -5,4 тис. грн. (Дерев’янський ДНЗ, Вихватнівецький ДНЗ);
 • наочний матеріал – 0,8 тис. грн. (Дерев’янський ДНЗ);
 • дитячі іграшки – 2,0 тис. грн. (Дерев’янський ДНЗ);
 • передплата періодичних видань - 4,2 тис. грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

   На  території  Китайгородської  ОТГ  працює  6  соціальних  робітників, які  обслуговують  -    92       одиноких  престарілих  громадян.

З 2017 році працює фахівець з соціальної роботи.

   По  соціальній  програмі  в  2016  році  надано одноразову  матеріальну  допомогу  в  розмірі 66,8 тис.грн., а саме:

 • надання одноразових допомог  громадянам на лікування –  27 тис. грн.
 • одноразова допомога військовослужбовцям (в тому числі добровольцям) – 38,8 тис. грн..
 • одноразова допомога до дня інваліда та відзначення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – 1 тис. грн.

Спонсори

 1. Проведено поточний ремонт частини даху  в  сільському  клубі  села  Калачківці. 
 2. Проведено  поточний  ремонт  ДНЗ с.Вихватнівці (заміна вікон на пластикові).
 3. Проведено  поточний  ремонт  Колодіївської ЗОШ  (заміна вікон на пластикові).

Вибори

     1. Проведено вибори старост на суму 143,0 тис.грн.

     2. Виготовлення списків виборців та іменних запрошень в сумі 127,2 тис.грн.

     3. Проведення проміжних виборів депутатів на суму 56,9 тис.грн.

ІНШЕ

         Завдяки об′єднанню сільських рад всього  надійшло субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на формування інфраструктури 4 715,7 тис. грн.

         В порівнянні з 2015 роком темп росту та сума додаткових надходжень складає 1822,5 тис.грн.  

         Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом сільського бюджету ОТГ є плата за землю, яка зараховується  до сільського бюджету в розмірі 100 відсотків. В загальних надходженнях по ОТГ питома вага податку у звітному періоді займає 44,1 відсотка.

         Другим бюджетоутворюючим джерелом власних доходів сільського бюджету ОТГ є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальній сумі власних доходів за звітний період склала 34,6відсотки

         Третє місце за величиною надходжень в структурі сільського бюджету ОТГ займає  єдиний податок -18,3 відсотки.

         Четверте місце за величиною надходжень в структурі сільського бюджету ОТГ займає  податок на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки - 1,4 відсотки.

      Ми впроваджуємо нові проекти, в даний час оголосили конкурс по благоустрою території сіл, по результатах яких  село-переможець отримує винагороду – кошти або матеріали на реалізацію проекту по благоустрою.

      Також впроваджуємо проекти по співфінансуванню 50 на 50. Тобто, якщо громада  надає кошти на реалізацію якогось проекту, сільська рада надає таку ж суму (матеріалами).

 Особливе  місце  в територіальній  громаді займає сільськогосподарська  галузь, темпи  росту якої  в  порівнянні з  минулим  роком дещо  покращилась. На території  Китайгородської  сільської  ради СОТГ орендують  земельні  частки  (паї)  12 сільськогосподарських господарств,  які  обробляють - 3730,28 га землі, від  яких  в  бюджет  сільської  ради  надходить найбільший  відсоток доходів, а  також  працевлаштовують  - 35    чол..

 

П-п

Назва    господарства

Площа орендованих земель(га)

Характер

вирощування

Примітка

1.

ТОВ «Промінь  Поділля»

525,09

Зернові,технічні

 

2.

ТОВ «Агросолюшнс»

530,0

Зернові,технічні

 

3.

ПП «Мрія-2010»

721,6

Зернові,технічні

 

4.   

СтОВ  «Агрофірма» Україна

1091,1

Зернові,технічні

 

5..

ПП  Сливка А.В.

77,28

Зернові,технічні

 

6.

ПСП « Хеллі Агрос»

85,85

Зернові,технічні

 

7.

ПП Малищук Є.М.

140,6

Зернові,технічні

 

8.

ТОВ «Енселко Агро»

191,28

Зернові,технічні

 

9.

ФП  «Антас»

294,53

Зернові,технічні

 

10.

ФГ «Алстар»

27,86

Зернові,технічні

 

11.

ПП Особенко А.В.

27,09

Зернові,технічні

 

12.

Гр.. Палилюлько І.М.

18,0

 

 

      На території  Китайгородської  сільської  ради СОТГ сільськогосподарськими господарствами, приватними підприємцями та громадянами орендуються також землі державної власності площею 1264,25 га,  та  заключні  нові  договора  оренди – площею – 41,025 га

П-п

Назва    господарства

Площа орендованих земель(га)

Характер

вирощування

1.

Гр..Савіцький М.В.

50,0

Зернові,технічні

2.

СПП «Факел»

43,73

Зернові,технічні

3.

Гр..Болюх М.І.

20,0

Зернові,технічні

4.   

Гр.Собчинський В.А.

20,0

Зернові,технічні

5..

Гр.. Москаленко В.Г.

30,0

Зернові,технічні

6.

Гр..Мрачковський В.П.

96.34

Зернові,технічні

7.

Гр..Матюшко А.С.

810,0

Зернові,технічні

8.

Гр..Полуботкін В.О.

194,18

Зернові,технічні

Заключено  нові  договора  в 2016 році.

9.

 

Гр.. Боднарчук  О.В.

0,023

Комерц. значення

10.

 

Боднарчук  Юрій О.

22,58

 

11.

 

Боднарчук  Юрій О.

9,318

 

12.

 

Муренький Іван  Д.

9,104

 

Нас турбує і стан  зайнятості  населення по  сільській  раді.. На обліку  державної служби зайнятості  населення  від Китайгородської  територіальної  громади  перебуває  35 безробітних, що складає 1,5 % від  кількості     населення  працездатного  віку.

  4        Вищевикладене  потребує, як  більш рішучих дій депутатів  сільської  ради так  і більш широкого висвітлення у  засобах  масової інформації. Щодо  удосконалення загальної системи  нашої роботи з питань  гласності,  її складовими  мають  стати:

 • подальше  проведення інформаційно – роз’яснювальної  роботи  серед  населення;
 • підтримання  постійних  зв’язків з  об’єднаннями  громадян.
 • здійснення взаємодії  з  депутатами  вищих  рівнів;
 • вивчення громадської думки;
 • більш  широке  використання можливостей друкованих  і  електронних засобів  масової  інформації.

Саме дотримання такого  підходу сприятиме  зростанню довіри  до влади, зміцнення  демократичних принципів. Тому  є  необхідність, щоб  депутати активніше  інформували  виборців про  свою діяльність. Роботу  депутатського корпусу сільської  ради висвітлювали  на  інформаційних бюлетенях установ  та  організацій.

   У звітній період  бюджетні  кошти передбачені  на утримання  управління  сільської  ради та  утримання  апарату  управління були  використані за  призначенням у  відповідності  із  затвердженим кошторисом. Повністю виплачена  заробітна  плата працівникам, комунальні послуги, послуги електрозв’язку.

Керуючись чинним  законодавством та  рішеннями сесій  сільської  ради, її  керівництво у зазначений  період представляло  інтереси ради у відношеннях з державними органами, органами  місцевого  самоврядування, об’єднаннями  громадян трудовими  колективами, адміністраціями  підприємств,  організацій  установ і громадянами. У  межах  своїх  повноважень головою с/ради  було  видано ряд  розпоряджень. Всі  вони  пройшли  юридичну  експертизу, жодних  підстав для  їх  скасування  не  було.. У звітному  періоді також не  надходило скарг та протестів прокуратури  на  прийняті  рішення.     

      Кожен  новообраний  депутат І скликання у цей  відповідальний  час повинен  робити все, щоб виконати свої  передвиборчі програми, допомогти  територіальній громаді в подальшому соціально-економічному та  культурному розвитку  громади в цілому та кожного  населеного пункту  сільської  ради зокрема.

      Зараз важливо зосередитись на  роботі  постійних  комісій. Саме  вони  є найважливішими  органами сільської  ради, які  повинні  сприяти у  вирішенні найбільш пріоритетних завдань соціально-економічного і культурного розвитку.

      Серед  пріоритетних напрямів  діяльності і  завдань Китайгородської  сільської ради є і залишаються:

 • подальше забезпечення гарантій і прав місцевого  самоврядування  визначених чинним  законодавством, дійсне  представлення сільською радою спільних  інтересів сіл громади;
 • підвищення авторитету  депутатів, як виразників  волі своїх  виборців, забезпечення їх реальної але  не  декларованої участі  в  роботі  ради її органах та  з виборцями;
 • посилення  контролю за  виконанням власних  рішень.

         Проблемних  питань  у  нас ще  залишається  багато. В  своєму звіті я  старався акцентувати  вашу  увагу саме на  них. Розраховую, що у  нашій  повсякденній роботі ми  і  надалі  будемо  активно впливати  на всі  сфери  життя, а  в  центрі  уваги  будуть люди.

       У своїй  роботі  завжди  спирався і буду  опиратися на  вас. Тому  хотілося би  відчути  вашу підтримку і  незважаючи  на  деякі  розбіжності в  оцінках тих  чи  інших процесів, рахую, що  сільська  рада є і  залишається  колективом однодумців.

        Дякую  за  увагу.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь