A A A K K K
для людей із порушенням зору
Китайгородська громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Звіт

Звіт

сільського  голови Китайгородської  сільської  ради про  проведену роботу за  2020 рік.

 

           Шановні   депутати   та  запрошені!

     Згідно  вимог  закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в Україні» на  Ваш  розгляд виношу  звіт сільського  голови за  2020  рік,  діяльності сільської територіальної  громади.

     Найголовніший  об’єкт діяльності будь - якої влади є людина з усіма її  суспільними проблемами. Саме цій стратегічній  меті підпорядкована  робота сільської ради і моя зокрема, як голови. Цього  вимагає і конституційний принцип, в якому   підкреслено,  що  єдиним  джерелом  влади є народ. Тож і  основою  наших дій була  і  залишається  місцева  самоврядність. Без цього  неможлива ефективна регіональна  політика, а  відповідно і  розвиток інфраструктури населених  пунктів територіальної  громади, інтереси яких представляє сільська  рада.

     Як і у попередні роки, робота  сільської  ради проходила у час  насичений складними суспільно-політичними подіями  в  країні, непростою  соціально-економічною  ситуацією викликаною фінансово-економічною    кризою,     гострою   респіраторною    хворобою COVID - 19  в  усьому   світі  та   в  Україні,  антитерористичною  операцією  на   сході  України, де  з  нашої  територіальної  громади  приймали участь - 67  воїнів, які отримали статус  учасника  бойових  дій, та  учасника АТО. Як  орган  місцевого  самоврядування ми  не  відступали від  зазначених законодавством принципів законності, гласності, колегіальності, відкритості поєднання місцевих і державних інтересів.

     Сільська рада розпочала  свою  представницьку  роботу в листопаді 2015 року після  оголошення результатів по виборах депутатів Китайгородської сільської ради 1-го  скликання та сільського  голови,  25 жовтня 2015 року Китайгородською сільською виборчою комісією  на першій організаційній  сесії  від 18 листопада 2015 року, 

     Протягом короткого терміну після  прийняття законів  України  Верховною радою  «Про  децентралізацію  влади»,  Закон України «Про  співробітництво  територіальних громад», Закон України «Про  засади державної  регіональної політики», Закон  України  «Про добровільне об’єднання  територіальних громад»  сільськими радами Калачковецької, Китайгородської, Дерев’янської, Колодіївської,  вдалося  розробити та  прийняти цілу низку  рішень, що сприяли об’єднатися  в  Китайгородську сільську об’єднану територіальну громаду.       Це результат  цілеспрямованої роботи депутатських корпусів  Калачковецької, Китайгородської, Дерев’янської, Колодіївської сільських рад, їх постійних  комісій, виконавчих   комітетів, громадян  населених пунктів, які  об’єдналися  в  Китайгородську  сільську  об’єднану територіальну  громаду. 

     25 жовтня  2020  року   відбулись  місцеві  вибори  на  яких  в  семи   старостинських  округах   обрано   22  депутата  Китайгородської  сільської  ради  та  вдруге сільського  голову.

     Вся  наша  діяльність будувалась планово. Головною  формою  роботи  була сесійна діяльність. Пленарні  засідання відбувалися у визначений  термін та  позачергово, що  сприяло  приймати  відповідні  рішення   в  короткі  терміни викликані  необхідністю оперативного  розгляду  питань, які  потребують  вирішення виключно  на  пленарних  засіданнях.  Протягом  2020  року   проведено  9   сесій  сільської  ради  на  яких  розглянуто та прийнято 536  рішень,  12  засідань  виконавчого  комітету на  яких  прийнято  79  рішень. До порядку денного питання,  як  правило, виносились  заздалегідь,  але  деколи  мало  місце недостатнє  обґрунтування.

 

     Загальна  кількість  рішень прийнятих  радою  за  2020 рік, дозволяють  практично реалізовувати  повноваження  сільської  ради, як  представницького  органу. У центрі  уваги  знаходились і  знаходяться  питання  покращення рівня  життя  людей громади, поліпшення  фінансового  стану,  економічної  та  соціальної  політики, земельних відносин  в територіальній громаді.

       Станом  на  01.01.2021  року загальна  кількість  населення  Китайгородської  сільської  ради СТГ становить – 4123 осіб;

     Демографічна  ситуація  у  2020 році   свідчить про те,  що  з кожним роком  збільшується  смертність  громадян в населених пунктах  Китайгородської  ОТГ  а  саме,    померло  за 2020 рік – 108 громадян, народилось – 13 дітей. мінус 7 до 2019 року.   Більшість  факторів, які  впливають  на  демографічну  ситуацію  в селах  СТГ формуються  на загальнодержавному  рівні і залежать від  фінансово-економічного  стану та  добробуту  населення, відсутності робочих місць та  соціального забезпечення  молодих  сімей з боку Держави. Подолання  фінансової  кризи,  безробіття, антитерористичної операції  на  сході України, гострої   респіраторноюї    хвороби  COVID - 19  в  усьому   світі  та   в  Україні,  поліпшення соціально - економічного  стану населення  в  свою  чергу  приведе до  досягнення  сталого  демографічного  розвитку в  майбутньому, нормалізації  і відтворення населення, є  складним  і тривалим процесом.   

     Шановні  депутати   коротко  хочу зупинитись   на питанні   соціально-економічного  розвитку територіальної  громади в  2020 році. Пріоритетними   цілями   та  завданнями програми діяльності Китайгородської сільської   територіальної громади  в  2020 році  ставились насамперед питання – це  дотримання  Законів  України «Про  державне прогнозування та  розроблення  програм економічного і  соціального  розвитку України»,  «Про  місцеве самоврядування  в Україні», Державної  стратегії регіонального  розвитку  на період до 2020 року,  затвердженої  постановою Кабінету  Міністрів України  № 385 від 06.08.2014 року.

     У програмі визначено цілі та  завдання соціально – економічної  та  культурної  діяльності сільської  ради на 2020 рік, спрямовані  на розвиток  населених пунктів Китайгородської СТГ – роботи  з  благоустрою, виконання  будівельних  та  ремонтних робіт на  об’єктах  комунальної  та  інших  форм  власності, поповнення дохідної  частини  бюджету, з  метою  формування якісного  та  безпечного середовища  життєдіяльності  населення СТГ.

     Заходи  програми  фінансувались   за  рахунок  коштів  бюджету  Китайгородської  сільської  ради, субвенцій  з  державного бюджету, обласного бюджету, позабюджетних коштів підприємств  та інвесторів.

   У процесі  реалізації  Програми в  2020 році – Програма    уточнювалась   і  доповнювалась  на  пленарних засіданнях   сесій  сільської  ради  за поданням  сільського  голови та відповідних постійних депутатських  комісій.

     На  сьогодні  немає в  сільській  раді заборгованості по  виплаті  заробітної  плати.

     Турбуючись  про  людей,  ставлячи  пріоритетним  завданням соціального  і гуманітарного  характеру,  стає зрозуміло,  що  їх  вирішення неможливе  без  зростання  фінансового  стану сільської  ради, посилення  ринкових  умов, ефективного  використання  природного і  виробничого потенціалів.        Вплив  економічної  кризи на  фінансові  показники  відчувався   весь минулий  рік, але  з перших  днів  2020 року і до завершення поточного 2020 року   він був стабільний  та  збалансований. Про  це  свідчать  показники  виконання  дохідної  частини  бюджету  за  2020 рік, а  саме :

 

     В  2020 році  до  сільського  бюджету  ОТГ  по  загальному  та  спеціальному  фондах  з  урахуванням  офіційних  трансферів  надійшло 22125,5 тис. грн., при  уточнених призначеннях  21848,3 тис. грн.,  або  додатково  отримано  277,2 тис. грн., тобто  виконання  забезпечено   на  101,3  відсотки.

     Доходи  загального  фонду  з  врахуванням  офіційних  трансферів виконані на 100,1 відсотки ( призначено з врахуванням  уточнень  21649,1 тис. грн.,  надійшло  -21869,3 тис. грн.), доходи  спеціального  фонду виконані  на  128,6  відсотки ( передбачено 199,2 тис. грн., фактично  надійшло  256,6 тис. грн.)

     До  загального  фонду  Китайгородського  сільського  бюджету  надійшло  власних доходів  в  загальній  сумі  7155,5 тис. грн., при  затверджених  з  врахуванням  уточнень 6930,1 тис. грн., виконання  забезпечено  на  103,3  відсотки. Зверх  затверджених призначень  додатково  надійшло 225,4 тис. грн., 

     Економічний   потенціал    громади.

     Особливе  місце  в територіальній  громаді займає сільськогосподарська  галузь, темпи  росту якої  в  порівнянні з  минулими  роками  зростають.

     Протягом   2020  року зусилля   управління  та  виконавчого комітету сільської  ради  були  спрямовані  на  виконання  вимог  законів  України,  актів  і  доручень Президента  України  та  Кабінету  Міністрів України, забезпечення  стабільного  розвитку  всіх  галузей  економіки  та  покращення  рівня  життя  населення  по  Китайгородській  ТГ.

     На  території   Китайгородської  сільської  ради  ТГ  орендують  земельні  частки (паї)  14  сільськогосподарських  господарств,  які обробляють – 3446,63 га землі, а  також  працевлаштовують місцеве  населення:

п-п

  Назва    господарства Площа   орендованих  земель  (га) Характер   вирощування Кількість   місцевих  працюючих
1. ТОВ «Агросолюшнс» 526,57 Зернові, технічні  
2. ПП «Мрія  2010» 813,14 Зернові, технічні 5
3.

ФГ  Подільська  гільдія

 «Хлібороб»

7,69 Зернові, технічні  
4. ФГ  Сливка А.В. 38,43 Зернові, технічні 1
5. ПП  Малищук  Є.М. 178,0 Зернові, технічні 7
6. ТОВ «Енселко  Агро» 1003,35 Зернові, технічні  
7. ТОВ «Індіго Груп» З23,0 Зернові, технічні  
8. ФГ «Алстар» 29,48 Зернові, технічні  
9. ПП  Особенко А.В. 16,40 Зернові, технічні 2
10. Гр.Палилюлька  І.М. 65,0 Зернові, технічні 1
11. ФГ «Фамілія» 13,22 Зернові, технічні  
13. ТзОВ « Ситний двір 2004» 5,74 Зернов  
14. ТОВ  «Агро Бізнес  Транс» 10,69 Сад

 

     Також  на  території  Китайгородської  сільської  ради ОТГ  сільськогосподарськими  господарствами,  приватними  підприємцями та громадянами орендуються  землі  державної  власності  площею -586,24  га, а  саме:

 

п-п

  Назва    господарства Площа   орендованих  земель  (га) Характер   вирощування Кількість   місцевих  працюючих
1. Гр. Савіцький М.В. 50,0 Зернові, технічні  
2. СПП «Факел» 29,04 Зернові, технічні  
3. Гр.Муренький  І.Д. 9,1 Зернові, технічні  
4. Гр. Собчинський В.А. 20,0 Зернові, технічні 1
5. Гр. Москаленко  В.Г. 30,0 Зернові, технічні 7
6. Гр. Мрачковський В.П. 96,34 Зернові, технічні  
7. ВКФ«Агро Еко ХХІ субаренда 32,62 Зернові, технічні  
8. Гр.Полуботкін В.О. З9,33 Зернові, технічні  
9. Гр.Боднарчук Ю.О. 31,89 Зернові, технічні 2
10. ФГ Сливка  А.В. 55,0 Зернові, технічні 1
11. ПСП «Хелгі Агрос» 85,85 Зернові, технічні  
12. ТзОВ  «Промінь Поділля» 88,34 Зернові, технічні  
13. ПАТ «Гіпсовик» 4,68 Зернові, технічні

 

     Вагомим  бюджетоутворюючим  джерелом  сільського  бюджету  ТГ  є  плата  за  землю,  яка  зараховується  до сільського  бюджету  в  розмірі  100   відсотків.  Питома  вага  складає  24,2  відсотків.

     В  2020  році  плата  за  землю  складає -1731,9 тис. грн.,  затверджені  показники  по  даному  податку  забезпечені на  100,6  відсотки,  додатково до  призначень   надійшло 18,2 тис. грн.,( затверджено з  врахуванням  уточнень 1721,7 тис. грн., надійшло 1731,9 тис. грн.

      *  Найбільшими    платниками  земельного  податку є:

 • ДП «Кам’янець-Подільський лісгосп» - 62,7 тис. грн.
 • НПП «Подільські  Товтри» -26,9 тис. грн..
 • ТОВ «Зарус – Інвест»     -123,6 тис. грн.

По  орендній  платі:

 • ПП «Партнер»     -117,5 тис. грн.
 • ТОВ «Промінь Поділля»  -45,1 тис. грн.
 • ПАТ «Гіпсовик»   - 59,0 тис. грн.
 • ФГ Сливка А. В.     - 107,9 тис. грн.
 • ПП Полуботкін В.О.   -  125,7 тис. грн.
 • ПП Мрачковський   В.П.  – 182,5 тис. грн.

Найбільшими  платниками   єдиного  податку є:

ПП Караєв С.В.,  ПП  Приймак  В.О.,., Сивун  І.В., ТОВ  «Енселко  Агро»,  ПП  «Мрія -2010», ТОВ «Агро ЕКО «Граунд»

     Боржниками  по  сплаті  податків  до Китайгородської сільської ради ТГ станом на 01.01.2021року  за даними ОДПІ  до місцевого бюджету Китайгородської  ТГ становить 962,4тис.грн.  В порівнянні з минулим  роком  станом на  01.01 2020 року  (797,9тис.грн.) податковий борг до місцевого бюджету збільшився на  164,5тис.грн. в основному за рахунок збільшення боргу по  сплаті фізичними особами грошових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  і земельного податку з фізичних осіб.

   Найбільший борг по платежах  до  місцевого бюджету  на звітну дату допустили:

-по податку на доходи фізичних осіб:

       Фізичні особи-підприємці-10,4тис.грн.

-по платі за землю:

       Кооператив «Автомобіліст»-5,4тис.грн.

       Фізичні особи-підприємці-15,4тис.грн.

       ДП Радгосп «Колодіївський»-163,5тис.грн.

-по ФСП:

       ДП Радгосп «Колодіївський»-23,0тис.грн.

 

-по орендній платі за землю:

       Фізичні особи-підприємці-1,7тис.грн.

       ПП «Партнер»-10,4тис.грн.

-по податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки:

     -фізичні особи-підприємці-653,0тис.грн.

-по єдиному податку:

     ДП Радгосп «Колодіївський»-22,0тис.грн.

      Фізичні особи-підприємці-28,0тис.грн.

    

     Виконання  проектів в рамках формування інфраструктури  об’єднаних територіальних  громад,     -  капітальний  ремонт вул. Дністровська (від домоволодіння № 2 до   домоволодіння № 34) в  с. Колодіївка Кам’янець-Подільського  району  Хмельницької  області  на суму – 84601.00 грн.

-  поточний   ремонт вул. Шевченка   в с. Калачківці  Кам’янець-Подільського  району  Хмельницької  області    на суму – 29580,00 грн.;

          Проведено в 2020році:

     -співфінансування 10% одержувачу коштів ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника по об’єкту «Вихватнівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Центральній,3 в с.Вихватнівці Кам’янець-Подільського району (Китайгородська  територіальна громада)  -будівництво-36,1тис.грн.

      Загальна вартість співфінансування 10% на будівництво даного об’єкта протягом 2018-2020років становить 850,8 тис.грн.

     Заходи  у  сфері  соціального   захисту і  соціального  забезпечення, профінансовано згідно  програми  соціального  захисту  населення    по  Китайгородській  сільській  раді в  2020 році 

  - надано матеріальну  допомогу  на  лікування  громадянам  на  суму -42,3т. грн..

  - учасникам  БД  АТО     - 37,5  т. грн..

  - учасникам  ліквідації  на  ЧАЕС  та  інвалідам  - 11,5 т. грн..

  - малозабезпеченим   сім’ям     -  3,0 т. грн..

  - допомога  на  поховання    -   14,0  т. грн..

     На  виконання  заходів  районної   програми  «Подільська  родина на  2020  рік»  утримання  фахівця    із  соціальної  роботи  Кам’янець-Подільського  районного  центру  соціальних   служб  для  сім’ї  і  дітей  та  молоді делеговано  - 85,0  тис. грн..

    Не   менш   важливими  діями  в  2020  році   депутатського  корпусу   були   насамперед   прийняті  рішення    по підтримці  такої  галузі  як   охорона  здоров’я,   а  саме:

 • Інша   субвенція  районному  бюджету  за районною  програмою  підтримки  і  розвитку  КП «Комунальне   некомерційне підприємство» Кам’янець-Подільський  ЦПМСД на  2018-2020 роки  в  сумі -392,4 тис. грн.
 • Інща   субвенція   районному  бюджету для  делегування  коштів  ЦРЛ  на відшкодування  витрат пов’язаних   з  придбанням  реактивів та середовищ для  проведення  профілактичних  оглядів працівників  закладів  освіти,  що  знаходяться  на  території  ТГ – 15,0 тис. грн..
 • Інша   субвенція  районному  бюджету  для    передачі  коштів за   районною  програмою « Забезпечення  централізованих  заходів  з  лікування  хворих  на  цукровий  діабет та  не  цукровий  діабет»  в  сумі -  10,0 тис. грн..
 • На  фінансування заходів боротьби  та  профілактики  грипу  ГРІ  спричиненою  гострою  респіраторною  інфекцією  COVID – 19, Кам’янець-Подільській   ЦРЛ – 53,0 тис.грн.

     Нас турбує і стан  зайнятості  населення по  сільській  раді. На обліку  державної служби зайнятості  населення  від Китайгородської  територіальної  громади  перебуває  27 безробітних, що складає 1,3 % від  кількості     населення  працездатного  віку.

 

     У  своїй діяльності  сільська  рада, депутати намагаються  впливати  на стан соціально – економічного  розвитку громади  властивими, притаманними для  представницького  органу формами  і методами роботи.    На протязі  2020 року  відповідно  до  програми  соціально – економічного  розвитку  Китайгородської  СТГ були  розроблені робочі проекти , проектно - кошторисні  документації,  які  подавались  на  узгодження  в Хмельницький  центр  місцевого самоврядування, Хмельницьку  ОДА, Міністерство регіонального  розвитку України де  були  погоджені  та  отримали  позитивні  висновки   і реалізовані  в  2020 році. Виражаючи та захищаючи  інтереси виборців, сільська  рада за звітній період розглянула понад 48 звернень   та 729 ззвернень  громадян   по  земельних  питаннях , 60 депутатських  звернень.   В  умовах  економічних негараздів, виборці  як  завжди,  розраховують  на  конкретні  дії місцевих органів  влади   по  покращенню  життя населення, налагодження  виробництва, дотримання чинного законодавства України це підтверджує і, аналіз звернень, найбільша  їх питома  вага знаходиться у  оформленні  на  житлові  субсидії,   та приватизація  земельних ділянок оформленні  спадкових прав та     депутатські звернення  і інші.     

 

     Вищевикладене  потребує, як  більш рішучих дій депутатів  сільської  ради так  і більш широкого висвітлення у  засобах  масової інформації. Щодо  удосконалення загальної системи  нашої роботи з питань  гласності,  її складовими  мають  стати:

 • подальше  проведення інформаційно – роз’яснювальної  роботи  серед  населення;
 • підтримання  постійних  зв’язків з  територіальними  громадами.
 • здійснення взаємодії  з  депутатами  вищих  рівнів;
 • вивчення громадської думки;
 • більш  широке  використання можливостей друкованих  і  електронних засобів  масової  інформації.

     Саме дотримання такого  підходу сприятиме  зростанню довіри  до влади, зміцнення  демократичних принципів. Тому  є  необхідність, щоб  депутати активніше  інформували  виборців про  свою діяльність. Роботу  депутатського корпусу сільської  ради висвітлювали  на  інформаційному  веб-сайті    сільської  ради.

 

      У звітній період  бюджетні  кошти передбачені  на утримання  управління  сільської  ради та  утримання  апарату   були  використані за  призначенням у  відповідності  із  затвердженим кошторисом.

     Повністю виплачена  заробітна  плата працівникам, комунальні послуги, послуги електрозв’язку.

   В   галузі   освіти     здійснено  слідуючі   заходи:

    Придбано   дидактичний матеріал  на  суму – 33,3

 • Проведено  у  Вихватновецькому  ЗДО  пожежну  сигналізацію на
 • суму- 7,7 т.грн.

- проводились   технічні   огляди   Шкільних   автобусів,   використовувались  кошти на  запасні   частини , шини, паливо мастильні  матеріали,     паливо, електроенергію,  продукти  харчування, а  саме:

- продукти  харчування,    ліцеї  -132375 грн., садки -75279 грн.

- деззасоби і медикаменти  - 100319 грн.

- вугілля  120 т.,  -265500 грн.

- дрова   51с/м.  -  28800 грн.

- бензин  1720 л. – 40402 грн.

- д/паливо 7090 л. – 166544 грн.

- з/частини   -21750 грн.

- інші матеріали (лампочки,  кухонний інвентар)  - 43751 грн.

- кап.ремонт  котла в  Китайгородському  ліцеї – 30000 грн.

 

    - Учні  закладів   освіти  брали  участь у ІІ етапі олімпіад  МАН.

  Учень 10  класу  Рогізнянського  ліцею  Білоус  Максим Васильович брав  участь у  третьому  етапі  всеукраїнських учнівських олімпіад  із  географії.

    - учні  Рогізнянського, Дерев’янського,  Китайгородського ліцеїв  беруть  участь у ІІ етапі Всеукраїнського  конкурсу –запиту науково-дослідницьких  проектів учнів  малої академії наук.

    - Брали  участь у  ІІ етапі фестивалю читців «Живе  Кобзар  в пам’яті  людській», учениця  шостого  класу Колодіївського  ліцею Осташевська  Марина  Анатоліївна отримала  диплом  ІІІ ступеня  в  обласному фестивалі.

    - Були  учасниками   обласного  конкурсу фотовиставки до  дня  Соборності України «Україна- це ми».

    - Брали  участь  у  заочній  фольклорній  експедиції  народних  пісень, ігор, танців « З  народного напившись  джерела!»

    - Почесною  грамотою Департаменту  освіти і науки  Хмельницької  ОДА нагороджена  Іванова  Ніна  Мефодіївна, директор  Колодіївського  ЗДО.

    

     За   2020  рік    в галузі   культури  здійснені  наступні  заходи  і  міроприємства.

 

 • Новорічні  та  різдв’яні  театралізовані   дійства;
 • Спортивні  ігри  з  настільного  тенісу;
 • Висвітлення  роботи  закладів  культури  в  ФБ;
 • Інформаційна  робота  з  населенням;
 • Поточні  ремонти.
 • Концерти  аматорського  колективу «Рогізняночка)

    Використано  кошти   на оплату  за  електроенергію  по  закладах культури -32861 грн., бібліотеках – 3280 грн.

 

       Відповідно   до  програми   розвитку  фізичної культури  спорту в  Китайгородській   сільській   раді  на 2017-2022 роки  за  2020 рік.

         - проводились  змагання  по   футболу,   волейболу, шахматах,  шашках ,  настільному  тенісу, серед   молоді населених  пунктів   Китайгородської   ТГ,  але  більш  масштабно   проводити   різні   спортивні  змагання  заважала   гостра  респіраторна    хвороба   COVID - 19 .      Як  уже  зазначено  сільська  рада, керуючись наданими їй повноваженнями у  звітній  період, рахую  своєчасно  реагувала на  соціально  - економічну ситуацію в громаді та  приймала  відповідні  рішення.

      Згідно  програми   соціального  захисту населення по  Китайгородській  сільській  раді в  2020  році  надано матеріальну  допомогу  на  лікування  громадянам  на  суму – 42,3 т. грн..

  - учасникам  БД  АТО   - 37,5 т. грн..

  - учасникам  ліквідації  на  ЧАЕС  та  інвалідів – 11,5 т. грн..

  - малозабезпеченим   сім’ям  -  3,0т. грн..

  - допомога  на  поховання -  14,0 т. грн..

     На  території  Китайгородської  СТГ  працює відділення  соціальної  допомоги,  яке  очолює  Равлюк В.І.,  в  якому  працює 6  соціальних  робітників, які  обслуговують  -     89       одиноких пристарілих  громадян, та  учасників  ВВВ.

 

     В  2020  році  відповідно  до  програми « Про  благоустрій  та  санітарний  стан  на  території   Китайгородської  сільської  ради  та  програми    «Вуличного  освітлення   населених  пунктів  Китайгородської  ТГ   продовжується   виконання  робіт   по  поетапному   відновленню    вуличного освітлення  заміні  ламп  на  опорах  вуличного  освітлення  в  населених  пунктах   Китайгородської  ТГ,  за  2020  рік  на  матеріали  використано майже – 20,0 тис. грн.,  проплата  за  електроенергію  по   вуличному  освітленню  становить  -173,8 тис.  грн.

        -  проводиться  прибирання  територійй   біля  установ та  організацій  Китайгородської  ТГ  та  сміттєзвалищ  де  використанов 2020  році  майже -25.0 тис.грн.

     За   позабюджетні  кошти    встановлено   три  зупинки в  селі  Ленівка, Визватнівці біля   повороту  на  Китайгород,  та  по   вул. Центральна   на кінцевій   зупинці  маршрутки  Китайгород-Вихватнівці.

      -   проблемними  питаннями  залишаються   збирання  та  вивезення  твердих  побутових  відходів  в  населених  пунктах, та  утворення громадянами   несанкціонованих  стихійних  звалищ  поза  межами  населених  пунктів 

     Наприкінці  2020 року згідно  вимог  діючого законодавства  створено  фінансовий  відділ   Китайгородської  сільської  ради,  прийнято  на  баланс  ексклюзивний ресурсний  центр,  який  раніше знаходився  у  районному   відділі  освіти. В  2020  році  запрацював в сільській  раді   державний  реєстратор  по  реєстрації   речових  прав на нерухоме  майно,  також  відділення  соціальної допомоги  почало оформляти  житлові  субсидії  за  програмою   в  Китайгородській   сільській  раді

    Керуючись чинним  законодавством та  рішеннями сесій  сільської  ради, її  керівництво у зазначений  період представляло  інтереси ради у відношеннях з державними органами  місцевого  самоврядування, територіальними   громадами  трудовими  колективами, адміністраціями  підприємств,  організацій  установ і громадянами. У  межах  своїх  повноважень головою с/ради  було  видано 212 розпоряджень. Всі  вони  пройшли  юридичну  експертизу, жодних  підстав для  їх  скасування  не  було.. У звітному  періоді також не  надходило скарг та протестів прокуратури  на  прийняті  рішення.     

     Кожен  обраний  депутат Китайгородської  сільської  ради у цей  відповідальний  час повинен  робити все, щоб виконати свої  передвиборчі програми, допомогти  територіальній громаді в подальшому соціально-економічному та  культурному розвитку  громади в цілому та кожного  населеного пункту  сільської  ради зокрема.

      Зараз важливо зосередитись на  роботі  постійних  комісій. Саме  вони  є найважливішими  органами сільської  ради, які  повинні  сприяти у  вирішенні найбільш пріоритетних завдань соціально-економічного і культурного розвитку.

      Серед  пріоритетних напрямів  діяльності і  завдань Китайгородської  сільської ради є і залишаються:

 • подальше забезпечення гарантій і прав місцевого  самоврядування  визначених чинним  законодавством, дійсне  представлення сільською радою спільних  інтересів сіл громади;
 • підвищення авторитету  депутатів, як виразників  волі своїх  виборців, забезпечення їх реальної але  не  декларованої участі  в  роботі  ради її органах та  з виборцями;
 • посилення  контролю за  виконанням власних  рішень.

         Проблемних  питань  у  нас ще  залишається  багато. В  своєму звіті я  старався акцентувати  вашу  увагу саме на  них. Розраховую, що у  нашій  повсякденній роботі ми  і  надалі  будемо  активно впливати  на всі  сфери  життя, а  в  центрі  уваги  будуть люди.

       У своїй  роботі  завжди  спирався і буду  спиратися на  вас. Тому  хотілося би  відчути  вашу підтримку і  незважаючи  на  деякі  розбіжності в  оцінках тих  чи  інших процесів, рахую, що  сільська  рада є і  залишається  колективом однодумців.

        Дякую  за  увагу.

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь