Китайгородська сільська рада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

«Новини податкового законодавства та законодавства щодо єдиного соціального внеску»

Дата: 23.06.2020 11:43
Кількість переглядів: 622

Фото без опису  «Новини податкового законодавства та законодавства щодо єдиного соціального внеску»

 

1.  Зміни до податкового законодавства

          23 травня 2020 р. набрав чинності Закон від 16.01.2020 р. № 466-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-ІХ внесено зміни до податкового законодавства.

 

          Серед загальних змін: усунення технічних та логічних помилок, упорядковуються функції та визначення контролюючих органів у зв'язку з реорганізацією ДФС та вдосконалення функціонування електронного кабінету, зокрема:

  • розширення переліку документів, які можуть бути отримані через е-кабінет (повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації, деякі документи за результатами перевірок, індивідуальні податкові консультації тощо);
  • уточнення порядку доставки документа в електронній формі до платника через електронний кабінет;
  • надання платникам можливості подавати в електронному вигляді повідомлення (з документальним підтвердженням фактів) для виправлення неточної, неповної або застарілої інформації про себе, доступ до якої надається йому через електронний кабінет;
  • врегулювання організаційних процесів, пов'язаних з формуванням та прийманням звітності поданої засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Також збільшено строк, на який може бути продовжено термін надання  індивідуальної податкової консультації з 10 до 15 днів, надається можливість поновлення строку на подання платником скарги в адміністративному порядку, якщо не пройшло 6 місяців з моменту отримання рішення та надається можливість нерезидентам оскаржити певні рішення у контролюючого органу, який їх виніс.

 

Зміни щодо стягнення боргу:

          - стягнення заборгованості з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань відтепер буде здійснюватись у порядку, визначеному статтями 59-60 та 87-101 Кодексу;

          - скорочується термін, протягом якого до платника податків, якому надіслано податкову вимогу, не застосовуються заходи стягнення з 60 до 30 календарних днів;

          - доповнюються підстави звільнення майна платника податків - боржника з податкової застави;

          - скорочуються терміни, протягом якого платник податків може самостійно здійснити оцінку майна, з двох до одного місяця.

 

     Зміни, які стосуються відповідальності платників податків та контролюючих органів

     Законом передбачено скасування штрафних санкцій:

          - до фізичних осіб у разі неподання або порушення строків подання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (у разі зміни ПІБ, адреси тощо);

          - у випадках, коли помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку були виправлені податковими агентами самостійно, в тому числі протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом;

          - збільшення у 2 рази штрафів для платників податків за окремі порушення у сфері адміністрування податків (ст.ст. 117, 118, 119, 119­-1, п. 120.1, п. 121.1 ПКУ та інші: порушення порядку взяття на облік у контролюючих органах - до 2040 грн; строку та порядку подання інформації про відкриття (закриття) банківських рахунків - до 680 грн; порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків - до 2040 грн; порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об'єктів нерухомості, новий штраф - до 1360 грн та строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів - до 4080 грн.).

          Також встановлено штрафні санкції:

          - у розмірі 2 % обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 1200 грн, для кожної несвоєчасно зареєстрованої податкової накладної для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ, або які оподатковуються за нульовою ставкою та ін. (п. 120-1.1);

          - у розмірі 5 % обсягу постачання (без ПДВ), але не більше 3400 грн, для кожної податкової накладної, яка не зареєстрована для операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від ПДВ або які оподатковуються за нульовою ставкою (п. 120-1.2);

          - за неподання контролюючою особою звіту про контрольовані іноземні компанії - у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожний такий факт (більше 210 200 грн), несвоєчасне подання 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожний такий факт (більше 105 100 грн.) (п. 120.7) та інші;

          - усунення неузгодженостей та розбіжностей у нормах Кодексу щодо нарахування пені за актами перевірок.

 

Зміни, що стосуються обліку платників податків

          - змінюються критерії належності платника податків до великих платників (сплата виключно податкових платежів - 1,5 млн ЄВРО (було 1 млн податкові та митні платежі));

          - встановлюється порядок обліку в контролюючих органах нерезидентів (іноземних компаній, організацій) (взяття їх на облік в контролюючих органах здійснюється після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу, або до отримання нерезидентом майнових прав на нерухомість або землю в Україні, або до відкриття рахунків в банках України. У разі акредитації на території України відокремленого підрозділу, одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється взяття на облік і його відокремленого підрозділу);

          - вдосконалюється порядок реєстрації платниками податку на додану вартість;

          - забезпечується облік фізичних осіб підприємців з ознакою провадження "незалежної професійної діяльності".

 

Зміни, що стосуються податку на прибуток підприємств

          - розширюється коло податкових агентів:

          на юридичних та фізичних осіб - «спрощенців», а також фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність - щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України,

          на юридичних осіб - «спрощенців» - щодо отриманого скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії;

          - не нараховується амортизація за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв'язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією;

          - вводиться окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

          - уточнюється порядок врахування процентів, що сплачуються за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями (тонка капіталізація), щодо:

     розповсюдження обмеження по врахуванню таких процентів щодо кредитів, позик та інших боргових зобов'язань, отриманих як від пов'язаних, так і непов'язаних осіб резидентів та нерезидентів;

     визначення одного критерію для застосування зазначеного порядку та збільшення фінансового результату до оподаткування - за умови того, що загальна сума нарахованих процентів за такими зобов'язаннями перевищує 30 відсотків суми розрахованого об'єкта оподаткування податком на прибуток звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того ж звітного (податкового) періоду;

          - запроваджуються нові різниці, які зменшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

     нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника від контрольованої іноземної компанії;

     нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі (не менше 10%) в капіталі нерезидентів, які не входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

     визнаних доходів від визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату балансу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

     від'ємного значення об'єкта оподаткування (на дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу) платника податку, що реорганізується (шляхом приєднання, злиття, перетворення або поділу, виділу) у платника податку - правонаступника, якщо такі платники були пов'язаними особами більше ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання (злиття);

          - вводяться нові різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:

     30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу), реалізованих на користь нерезидентів, які входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;

     частини скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, пропорційної частці, якою володіє або яку контролює юридична особа, що обчислюється відповідно до правил, визначених статтею 392 Кодексу;

     витрат, понесених платником податків на користь нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети;

          - уточнюються та доповнюються різниці, які застосовуються для збільшення фінансового результату до оподаткування, щодо сум штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства;

          - уточнюється порядок та особливості оподаткування нерезидентів в частині доповнення переліку доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню, зокрема:  

     прибутком від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав, крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі;

     доходами від відчуження прав нерезидента на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів, розташованих на території України.

          - збільшуються з 6 тис. грн до 20 тис. грн сума, яка використовується при визначенні основного засобу (пп. 14.1.138 ПКУ);

          - збільшується межа з 20 млн грн до 40 млн грн доходу, коли об'єкт оподаткування податку на прибуток підприємств можна не коригувати на фінансові різниці;

          - запроваджується прискорена амортизація основних засобів на період 2020-2030 р.р.

Зміни щодо ПДВ

          - запровадження для звітності з ПДВ єдиного звітного періоду - календарний місяць (у тому числі для платників єдиного податку) з метою спрощення адміністрування ПДВ, застосування єдиного підходу до формування показників звітності та їх відображення в інформаційних системах ДПС;

          - визначення бази оподаткування для операцій з постачання електричної енергії, виходячи з ціни, яка склалася на ринку електричної енергії без необхідності донарахування податкових зобов'язань з ПДВ, якщо така ринкова ціна електричної енергії менша за ціну її придбання;

          - визначення бази оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України (договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації);

          - забезпечення можливості формування податкового кредиту платниками, які застосовують касовий метод податкового обліку у випадку, якщо оплата придбаних товарів/послуг здійснюється більше ніж через 1095 календарних днів;

          - врегулювання питання врахування у системі електронного адміністрування податку суми коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку відповідно до статті 95 Кодексу в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ по задекларованих до сплати податкових зобов'язаннях;

          - продовження граничного терміну реєстрації в ЄРПН зведених податкових накладних з 15 до 20 числа місяця;

          - встановлення тимчасової пільги з ПДВ для операцій з передачі транспортних засобів малозабезпеченим верствам населення, а також органам спеціального призначення (швидка медична допомога та центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки) для оперативного виконання задач, направлених на захист та збереження здоров'я населення;

     відновлення застосування нульової ставки ПДВ до операцій з експорту сої та ріпаку (до внесення змін до операцій з експорту сої та ріпаку застосовувався режим звільнення від оподаткування ПДВ, який виключав можливість декларування до відшкодування сум ПДВ за такими операціями)

     уточнено, що касовий метод податкового обліку з ПДВ поширюється у т.ч. на підрядників та субпідрядників;

          - забезпечено розповсюдження пільги ПДВ на ввезення племінних чистопородних тварин на сільськогосподарського товаровиробника. 

 

Зміни щодо ПДФО

          - визначення порядку оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній;

          - оподаткування за основною ставкою 18% доходу, отриманого платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів рухомого майна (транспортних засобів) (перший об'єкт на рік залишається за нульовою ставкою, другий - за ставкою 5%);

          - уточнення переліку витрат для фізичних осіб - підприємців в частині витрат на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти нежитлової нерухомості, витрат на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів;

           - скасовується сплата податку на доходи фізичних осіб з пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму;

           - звільняється від сплати 5% ПДФО під час продажу об'єкт незавершеного будівництва за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки.

 

Спрощена система оподаткування

          - виключено вантажні авто з об'єктів, які не підлягають амортизації ФОП на загальній системі оподаткування;

          - зменшено із 15-ти до 10-ти днів строк, до закінчення якого платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3% + 20% ПДВ;

          - обмежено поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду;

          - визначено, що анулювання реєстрації єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 грн.

 

Акцизний податок

          - норми Кодексу приводяться у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині:

     виключення з переліку платників акцизного податку оптового постачальника електричної енергії;

     уточнення визначення платника акцизного податку - виробника електричної енергії;

          - виключаються із об'єктів оподаткування акцизним податком операції з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства електричної енергії виробленої на об'єктах електроенергетики;

          - доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;

          - надається визначення термінів електронна сигарета та рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Встановлено ставку акцизного податку на рідини, що використовується в електронних сигаретах (3000 гривень за 1 літр) та визначено порядок їх оподаткування, також запроваджено маркування ємності (упаковки) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, марками акцизного податку.

 

Рентна плата

          - змінені ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (чорних металів (крім залізної руди), кольорових та легувальних металів; залізної руди);

           - переглянутий перелік операцій, до яких застосовуються коригуючі коефіцієнти, що визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування;

          - змінені деякі діапазони частот, за які сплачується рентна плата;

          - уточнені ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, а саме зменшені категорії з 5 до 3 (п. 256.3).

 

Місцеві податки

          - збільшується податок для житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку) - 25 000 грн на рік за кожен такий об'єкт нерухомості;

          - змінюються строки прийняття та оприлюднення органами місцевого самоврядування рішень про ставки місцевих податків, а також інформування контролюючих органів про прийняті рішення;

           - контролюючі органи зобов'язуються інформувати органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;

           - встановлюється визначення «Доба» та «Розрахункова година» для визначення бази справляння туристичним збором.

           - встановлюється можливість визначення податкових зобов'язань з плати за землю на підставі невнесених до державних реєстрів правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

          - уточнюється порядок нарахування та надсилання контролюючим органом фізичним особам сум плати за землю.

 

 2. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

     02.06.2020 року було опубліковано Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників» від 13.05.2020 року № 592-IX. Він набирає чинності з 01.01.2021 року, крім п.5 р. I цього Закону, що набирає чинності з 03.06.2020 року (з дня, наступного за днем його опублікування).

     Закон, зокрема, передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе ЄСВ за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, не менше мінімального розміру, – з 1 січня 2021 року.

     Крім того, скасовується обов’язок фізичних осіб – підприємців (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства сплачувати мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких не було отримано доходу (прибутку). Ця норма також діє з 01.01.2021 року.

     Водночас, вже з 03.06.2020 року діє норма, якою дозволено у разі припинення підприємницької діяльності ФОП та незалежниками списувати суму недоїмки з ЄСВ, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, за період, починаючи з 2017 року, якщо у ці періоди не було отримано дохід.

     Списанню підлягає несплачена недоїмка з ЄСВ за умови подання протягом 90 календарних днів:

          а) ФОП (крім ФОП – платників єдиного податку), – державному реєстратору заяви про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу – звітності з ЄСВ за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності цим Законом. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше;

          б) особами, які провадять незалежну професійну діяльність, – до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника ЄСВ та звітності з ЄСВ за період з 1 січня 2017 року до дня набрання чинності цим Законом, якщо така звітність не була подана раніше.

     Також з 03.06.2020 року платники ЄСВ, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов’язків щодо подання звітності та сплати з ЄСВ на весь період їх незаконного позбавлення волі в районах проведення АТО та/або операції ООС за заявою члена сім’ї або платника ЄСВ, після його визволення та/або після закінчення його лікування (реабілітації), що підтверджується даними державного органу спецпризначення.

 

Сектор забезпечення роботи Кам'янець-Подільського управління ГУ ДПС у Хмельницькій області

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь